Akreditace kurzů a přednášek BU AVČR

 !!!! NOVĚ pro akce konané Botanickým ústavem AVČR zajišťujeme akreditace KVVOPZ !!!!

(Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR).

 

KVVOPZ je profesní organizace sdružující vysokoškolsky vzdělané odborníky nelékařských profesí pracujících ve zdravotnictví ČR, v souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, uděluje kredity  jednotlivým formám celoživotního vzdělávání.

 

Akreditované akce:

                                                   

 

Determinační kurz Fytobentos 2011 - 8 kreditů

 

 

Konference Cyanobakterie 2008 - 6 kreditů pro účastníky

 

Determinační kurz Fytobentos 2007 - 3 kredity