Kvantifikácia erózno-transportných a sedimentačných procesov v povodí malej vodnej nádrže

kvantifikciaerznotransportnchasedimentanchprocesovvpovodmalejvodnejndre.jpg

A. Verebová, M. Zeleňáková, SVP a TU Košice

Photo album created with Web Album Generator