Kontakty

Botanický ústav AV ČR, Lidická 25/27, Brno 657 20

Tel./Fax: 541 126 231, domovská stránka www.sinice.cz

Email: lenka.sejnohova_ibot.cas.cz

 

 

RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D.

lenka.sejnohova_ibot.cas.cz

Osobní profil na www.sinice.cz

Osobní stránka

 

 

Autekologie a biologie sinic vodních květů

Predikce nástupu vodních květů sinic

Determinace fytoplanktonu před a po algicidním zásahu

Kvantifikace sinic v sedimentech

Bioindikace pomocí fytobentosu

 

Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

fcela_seznam.cz

Osobní profil na sinice.cz

 

 

Determinace sinic a řas

Fytoplankton Brněnské přehrady

Vzájemné vztahy fytoplankton-ryby

Fyzikálně-chemické parametry vodního prostředí

 

Bc. Kateřina Trnková

 

Diplomantka Masarykova Univerzita

Téma diplomové práce: Fytobentos tekoucích vod a jeho využití při bioindikaci environmentálních faktorů programem Omnidia

 

 

 

  Spolupráce

Univerzity
 
Algologické pracoviště, Přírodovědecká fakulta,

Univerzita Karlova v Praze

 

 

Doc. Tomáš Kalina, CSc.

RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.

RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.

RNDr. Pavel Škaloud, Ph.D.

Mgr. Magda Škaloudová

Mgr. Jan Šťastný

Mgr. Jana Veselá

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

 

RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

RNDr. Eliška Zapomělová, Ph.D.

RNDr. Petr Znachor, Ph.D.

Ústav botaniky a zoologie, Masarykova Univerzita, Brno

RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D.

Mgr. Markéta Fránková-Kozáková

Ústavy akademie věd
 

Botanický ústav AV ČR, Třeboň

Mgr. Lenka Caisová

RNDr. Václav Houk

Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.

RNDr. Jaromír Lukavský, CSc.

Botanický ústav, Slovenská akademie věd, Bratislava

Prof. RNDr. František Hindák, DrSc.

   
Hydrobiologický ústav AV ČR

RNDr. Jakub Borovec, Ph.D.

RNDr. Jaroslava Komárková, CSc.

Laboratoř elektronové mikroskopie MBU AV ČR, Praha

RNDr. Oldřich Benada, CSc.

Podniky Povodí
 
Povodí Labe s.p. RNDr. Václav Koza
Povodí Moravy s.p. Mgr. Rodan Geriš

Mgr. Dagmar Jahodová

Povodí Ohře s.p. Emil Janeček
Povodí Vltavy s.p. Mgr. Karin Ješková

Mgr. Tomáš Bešta

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Zdravotní ústavy
 
Státní zdravotní ústav Mgr. Petr Pumann
ZU Liberec Ing. Lenka Pacáková

Hana Řeháková

Ostatní
 
Biotes, Brno RNDr. Zdenka Žáková, CSc.
Limni s.r.o., Brno

RNDr. Jiří Heteša, CSc.

Mgr. Markéta Fránková-Kozáková

RNDr. Petr Marvan, CSc.

 

Užitečné odkazy

Sbírky
 
CCALA, Třeboň http://www.butbn.cas.cz/ccala/index.php
CAUP, Praha http://botany.natur.cuni.cz/algo/caup.html
PCC, Paříž, Francie http://www.pasteur.fr/recherche/banques/PCC/
SAG, Goettingen Německo http://www.epsag.uni-goettingen.de/
UTEX, USA Texas http://www.utex.org/
Databáze
 
Silica-scaled Chrysophytes of Czech Republic http://botany.natur.cuni.cz/chryso/
Skripta a fotogalerie sinic a řas http://www.sinicearasy.cz/
Common Freshwater Diatoms: a multiaccess key http://craticula.ncl.ac.uk/EADiatomKey/html/index.html
   
   
Zahraniční pracoviště