Vážené kolegyně, kolegové,

na těchto stránkách budete mít možnost prohlížet fotografický Atlas fytobentosu, který pro Vás připravili pracovníci Botanického ústavu Akademie věd ČR v rámci Centra pro Biondikaci a Revitalizaci (výzkumný projekt MŠMT ČR, IM6798593901).

 

Než bude atlas na tyto stránky vyvěšen, nabízíme Vám jedinečnou možnost!

Naučte se s atlasem pracovat za přítomnosti autorů na následujícím kurzu:

 

Determinační kurz Fytobentos 2007

Termín konání: 25. - 27. dubna 2007 Odborný program s časovým harmonogramem zde
Místo konání: Hynčice pod Sušinou, okres Šumperk - popis cesty Závazná přihláška on-line
 

Kurzovné:

3 000,- Kč

zahrnuje: ubytování, stravu, odborný program přednášek a praktik, pronájmy mikroskopů, dataprojektor a ostatních zařízení

POZOR ! Uzávěrka přihlášek je pátek 13. 4. 2007

 

Odborný program - přehled:

Celkový rozsah akce je 22 hodin. Začíná se 25.4. v 13h úvodní přednáškou o implementaci Water Framework Directive (WFD) Evropské unie v České republice týkající se hodnocení kvality povrchových vod na základě různých parametrů. Jedním z parametrů WFD je fytobentos (společenstvo sinic a řas na dně toků), kterému budou 25.4 do 18h věnovány přednášky o morfologii, taxonomii a ekologii sinic a řas a o jejich možnosti využití v biomonitoringu. Následující dva dny (resp. 26.4. do 20h. a  27.4. do 15 hodin) budou věnované praktickému programu s ukázkovými odběry v terénu, zpracování a mikroskopování vzorků sinic a řas, které fytobentos tvoří.

 

Program kurzu je rozdělen do třech bloků.

První blok je tvořen přednáškami předních odborníků v oboru na ekologii, taxonomii a morfologii sinic, zelených řas a rozsivek z Botanického ústavu Akademie věd ČR, z Výzkumného ústavu vodohospodářského, Karlovy, Masarykovy a Jihočeské Univerzity.

Další dva bloky jsou praktické, při nichž se účastníci naučí způsob odběru fytobentosu, jeho zpracování a určování za pomoci odborníků, kteří vedli přednášky. Mikroskopování probíhá stylem prohlížení vzorků řas a sinic na projekčním mikroskopu + stejný vzorek budou účastníci prohlížet paralelně na mikroskopech u vlastních stolů (pro cca dva účastníky bude k dispozici 1 mikroskop).
K nalezeným organismům podávají lektoři krátký komentář. Druhý blok se týká určování fytobentosu, třetí blok se zabývá možnými způsoby, jak fytobentos kvantifikovat a obsahuje diskusi k danému problému.

 

Pořadatelé akce:

Botanický ústav Akademie věd ČR - Centrum pro biondikace a revitalizace

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT)

Sdružení flos-aquae

Státní zdravotní ústav