Závazná přihláška na determinační kurz

Fytobentos 2009

Vyškovec, Bílé Karpaty, 20. - 22. 4. 2009

 

Stačí vyplnit a odeslat tlačítkem "Odeslat formulář".

Vyplňte prosím všechna políčka, aby mohla být objednávka vyřízena.

Dbejte na přesné vyplnění údajů pro fakturaci, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

S vašimi údaji bude zacházeno jako s citlivými a důvěrnými údaji a bez vašeho souhlasu nebudou poskytnuty třetí osobě. Odesláním objednávky udělujete souhlas k jejich evidenci podle zákonem stanovených podmínek. Evidence nebude ani na internetovém serveru. aby nemohla být zneužita. Děkujeme za pochopení.


Fakturační údaje:
Instituce:
Ulice a čp.:   Město:
PSČ:   Fax na který chcete zaslat fakturu:
IČ instituce:   DIČ instituce:

Údaje o účastníkovi kurzu:      
Pobočka instituce:      
Titul:      
Jméno:   Příjmení:
E-mail:   Telefon:
Datum příjezdu:   Datum odjezdu:
       
Mám zájem vystavit certifikát:    
V případě zájmu o certifikát, uveďte prosím své datum narození:    
       
Mám zájem o vegetariánské stravování:    
   

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity 30 lidí.

Kurzovné za determinační kurz Fytobentos: 3.999,-Kč

  • Zahrnuje ubytování 2 noci na horské chatě Valmont, 2 plné penze, přednášky, exkurzi, chemikálie pro trvalé preparáty, mikroskopování a dataprojekci (na faktuře bude zvlášť rozepsáno ubytování, stravování a konferenční poplatek);
  • Je nevratné, není však vázáno na konkrétní jméno, v případě Vaši nemoci lze za sebe zaslat kolegu;
  • Je nedělitelné na jednotlivé dny či přednášky a hradí se celé;
  • Platba: po zaslání této objednávky Vám obratem vystavíme fakturu, kterou obdržíte na faxové číslo, které v objednávce uvádíte. Kurzovné je nutné uhradit do 15. 4. 2009 (včetně), pro identifikaci platby je nutné při převodu uvést variabilní symbol = číslo faktury.


A ještě něco. Napište, prosím připomínky a náměty, v jakém směru by se naše kurzy a přednášky mohly zlepšit.Příp. požadavky ohledně fakturace kurzovného. Děkujeme.
Někteří účastníci mají zájem spojit své možnosti a prostředky za společnou cestu autem. Vyjádři tedy svůj souhlas či nesouhlas s poskytnutím e-mailu nebo telefonu ostatním účastníkům pro případnou vzájemnou dohodu o společné dopravě.
Souhlas s poskytnutím e-mailu ano ne
Souhlas s poskytnutím telefonu ano ne

Závazně se přihlašuji