Výzkum

Badatelský výzkum Sekce taxonomie CCT směřuje za účelem využití výsledků Sekcemi toxikologickou a technologickou především následujícími směry:

 

1. Studium faktorů spojených s přezimováním a reinvazí klidových stádií vodních květů sinic.

Způsob řešení: deskripce autekologie a biologie jednotlivých taxonů vodních květů sinic v sedimentech během přezimování a reinvaze

Cíl: vytváření vědeckého zázemí o autekologii sinic pro technologie na omezení jejich masového rozvoje

Projekty:

NAZV 81012 (Národní agentura pro zemědělský výzkum) - hodnocení vlivu aerace na klidová stádia v sedimentech

GAČR 206/03/1215 - Strategie pro přezimování Microcystis  - má microcystin signální funkci?

2. Studium predikce toxicity sinic pomocí mikroskopického rozboru.

Způsob řešení: izolace kolonií různých druhů rodu Microcystis, jejich morfologický popis a následná analýza cyanotoxinů z každé kolonie zvlášť metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF

Cíl: studium variability a stability produkce určitých skupin cyanotoxinů (anabaenopeptiny, microviridiny, microcystiny aj.) a jejich potencionální korelace výskytu s morfologií v průběhu sezóny

Projekt:

GAČR 206/03/1215 - Strategie pro přezimování Microcystis - má microcystin signální funkci?

Spolupráce:

Martin Welker, Technische Universität Berlin, Institut für Chemie, AG Biochemie, Berlin, Germany

3. Monitoring vodních květů sinic v ČR (MVKS).

Způsob řešení: monitoring kvality, kvantity a toxicity vodního květu sinic na vybraných 130 nádržích po celé ČR v průběhu vegetační sezóny od r. 1994

Cíl: vytvoření databáze MVKS o složení vodních květů a jejich toxicity na území České republiky (spolupráce s toxikologickou sekcí CCT), monitoring trendů, srovnání stavu s okolními zeměmi

Projekty:

GAAV KJB6005411 - Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity (2004-2006)

Spolupráce:

Sdružení Flos-Aquae

Podniky Povodí, Zdravotní ústavy

4. Studium predikce rozvoje vodních květů na nádržích.

Způsob řešení: monitoring rozvoje vodních květů sinic vč. horizontální distribuce, chemicko-fyzikálních parametrů a kvantity inokula sinic v sedimentech na vybraných rekreačních a vodárenských nádržích

Cíl: vývoj metod včasného varování překročení hygienických limitů spojených s rozvojem vodních květů sinic

Projekt:

Centrum pro Biondikaci a Revitalizaci, projekt MŠMT 1M6798593901

5. Vývoj metodik kvantifikace sinic v sedimentech.

Způsob řešení: vývoj, testování a srovnání různých typů metodik kvantifikace sinic v sedimentech

Cíl: navrhnutí metodiky kvantifikace sinic v sedimentech, která bude použitelná v praxi za účelem využití těchto dat pro predikci vodního květu sinic ve vodním sloupci (základním předpokladem rozvoje vodních květů sinic je dostatečná zásoba inokula v sedimentech).

Projekt:

NAZV (Národní agentura pro zemědělský výzkum) - kvantifikace klidových stadií sinic v sedimentech

6. Biomonitoring pomocí fytobentosu.

Způsob řešení: výběr skupin taxonů fytobentosu v ČR, které mají dobrý bioindikační potenciál a jsou praktické pro určování.

Cíl: organizace a vytváření vědeckého zázemí determinačních kurzů a seminářů v oboru fytobentos, implementace Water Framework Directive (WFD) v ČR

Projekt:

Centrum pro Biondikaci a Revitalizaci, projekt MŠMT 1M6798593901