Determinační semináře CCT

Vedle vícedenních determinačních kurzů vám nabízíme celoroční vzdělávání v oboru určování sinic a řas prostřednictvím půldenních seminářů, které se konají 1x za měsíc v Brně.

Program + přihláška  vč. možnosti stáhnout si předešlé prezentace.

 

Kde: Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, Lidická 25/27, Brno

Kdy: pátky, 1x za měsíc

Pro koho jsou schůzky určené:

Přednášející:

Z posledních let můžeme uvést např. Prof. J. Komárek (BU AVČR), RNDr. J. Komárková (HU AVČR), RNDr. P. Marvan (LIMNI s.r.o.), RNDr. E. Zapomělová, Ph.D. (JU), RNDr. Y. Němcová Ph.D. (PřF UK), Mgr. J. Šťastný (PřF UK), RNDr. V. Houk (BU AVČR), Doc. Ing. Maršálek, CSc. (CCT), RNDr. L. Šejnohová, Ph.D. (CCT), Mgr. L. Caisová (BU AVČR) aj.  

 

Náplň schůzek:

Poplatek:

Abychom pro Vás mohli zvát lektory "odborníky na slovo", kterým hradíme cestovné, je vstup na determinační schůzky zpoplatněn.

POZOR na vstupném lze výrazně ušetřit pomocí PERMANENTKY, ke které navíc získáte další slevy na jiné kurzy:

Výhoda pro instituce - permanentka je přenosná a můžete ji tedy využívat nejenom pro více zaměstnanců při návštěvě různých schůzek, ale také na vstup více lidí na jednu schůzku !!!

Při platbě na místě Vám vystavíme daňový doklad, při objednávce permanentky vystavujeme fakturu.

 

Přeji vám krásný den a mnoho úspěchů nejenom při určování.

Za Sekci autekologie a biologie sinic Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny

RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D., lenka.sejnohova_ibot.cas.cz