Determinační kurzy CCT

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Českou algologickou společností pořádáme pravidelné vícedenní determinační kurzy zaměřené na určování sinic a řas v pitných a koupacích vodách (fytoplankton) a v nárostových společenstvech (fytobentos). Pořádané akce jsou akreditovány KVVOPZ, po ukončení kurzu účastnící obdrží certifikát s body pro celoživotní vzdělávání.

Na determinační kurzy jsou zváni přední odborníci v oboru určování sinic a řas, které pro Vás vybíráme dle tématu z řad vysokoškolských doktorů, docentů a profesorů, pracovníků výzkumných institucí, vodohospodářských společností a podniků povodí. Naším cílem je spojit vědeckou a praktickou sféru v oboru determinace a ekologie sinic a řas. Velice cenné jsou také Vaše přání a požadavky, které s námi prosím konzultujte emailem (viz. kontakty).

Z přednášejících uvádíme např. Mgr. Lenka Caisová (Botanický ústav AV ČR), Mgr. Rodan Geriš (Povodí Moravy), RNDr. Václav Houk (Botanický ústav AV ČR), Emil Janeček (Povodí Ohře), RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. (Jihočeská univerzita), Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. (Botanický ústav AV ČR), RNDr. Jaroslava Komárková, CSc. (Hydrobiologický ústav AV ČR), Mgr. Markéta Kozáková (LIMNI s.r.o.), Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (Botanický ústav AV ČR), RNDr. Petr Marvan, CSc. (LIMNI s.r.o.), RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), Mgr. Petr Pumann (Státní zdravotní ústav, Praha), Mgr. Jan Šťastný (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), Prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc., RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR), Mgr. Jana Veselá (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), RNDr. Eliška Zapomělová, Ph.D. (Jihočeská univerzita) aj.

Před přihlášením na akci si vždy můžete na webu shlédnout program akce, vč. časového harmonogramu a přednášejících, podle kterého můžete usoudit, zda Vám program a téma jsou šity na míru nebo ne.

 

Kurzy Fytobentos

Název Místo konání Datum Podrobné info Přihláška Přednášky ke stažení
Determinační kurz Fytobentos 2011 Vyškovec, Bílé Karpaty 31.10. - 2.11. 2011 www on-line

přednášky Vyškovec

Determinační kurz Fytobentos 2009 Vyškovec, Bílé Karpaty 20. - 22. dubna 2009 www proběhlo

přednášky Vyškovec

Determinační kurz Fytobentos 2007 Hynčice pod Sušinou, Jeseníky 25. - 27. dubna 2007 www proběhlo

přednášky Hynčice

 

Kurzy Fytoplankton

- ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Českou algologickou společností
Název Místo konání Datum Podrobné info Přihláška Přednášky ke stažení
Determinační kurz pro hydrobiology 2009 Dolní Věstonice 15.-18. června 2009 pozvánka a přihláška (PDF)  
Determinační kurz pro hydrobiology 2008 Chlum u Třeboně 8. - 12. června 2008   proběhlo  
Determinační kurz pro hydrobiology 2007 Doksy 11. - 14. června 2007   proběhlo

 

Determinační kurz pro hydrobiology 2006 Žďár nad Sázavou 12. - 15. června 2006   proběhlo  
Determinační kurz pro hydrobiology 2005 Roztoky u Křivoklátu 6. - 9. června 2005   proběhlo  

 

Program kurzů

Během každého kurzu si klademe za cíl naučit Vás pomocí exkurzí, přednášek a večerních konzultací něco nového v oboru určování a kvantifikace sinic a řas. Hlavní náplň kurzu je směřována především na problematiku praxe -  resp. více určování  a demonstrací odběrů vzorků než teoretických přednášek. Pokud to sezóna umožní, pracujeme se živým materiálem sinic a řas za využití dataprojekce při snímaní obrazu z mikroskopu na plátno.

První den se setkáme mezi 17-19h. a akci zahájíme společenským večerem, kde se navzájem představíme a sdělíme si představy, s jakým cílem jsme na kurz dojeli a co od kurzu očekáváme. Odborný program zahájíme druhý den ráno, přičemž dopoledne věnujeme úvodním přednáškám, které mají za cíl uvést Vás do problematiky, která je tématem kurzu. Další 1 1/2 dne věnujeme již jen praxi. Odpoledne se vydáváme na exkurzi s ukázkami odběru a  s metodickými návody, jak odebírat materiál z různých typů biotopů a jak vést záznam z odběrů vzorků a popisy vzorkovnic. Ještě týž večer zájemci aktivně ve spolupráci s odborníky zpracovávají materiál z exkurze. Třetí den demonstrujeme materiál z exkurze. Kurz končí odpoledním předáním certifikátů (viz. níže akreditace).

 

Akreditace akcí pořádaných Botanickým ústavem AV ČR

Od dubna 2007 jsme pro Vás zařídili akreditace KVVOPZ, více o udělení akreditací pro naše kurzy, vč. ukázkového certifikátu zde.