Determinační schůzky Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny

Program + přihláška

Postup vyplnění přihlášky:

  1. Zaškrtněte schůzku(y), na kterou(é) se závazně přihlašujete ve sloupci "Označ/Pdf"

  2. Ve spodní části stránky vyplňte údaje o Vás a odešlete tlačítkem "Odeslat formulář"

Datum Téma Přednášející Označ/Stáhni

2010      

16.-17.6.10 Konference Cyanobakterie 2010 CCT program a příhláška
31.5.-3.6.10 Determinační kurz ČAS Nový Drahov SZU, CCT pozvánka (PDF)

přihláška (xls)

30.4.10 Izolace a kultivace sinic a řas RNDr. Eliška Zapomělová, Ph.D.

2009      

20.11. 09 Interpretace nálezů organismů ve vodárenských systémech Prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc.  
červen 09 Determinační kurz ČAS SZU, CCT pozvánka (PDF)

přihláška (xls)

15.5. 09 Metody kvantifikace fytoplanktonu + revidovaná norma ČSN 75 7717 Jakost vod - sinice a řasy Mgr. Petr Pumann, SZU

Mgr. Lenka Šejnohová

PDF (4,6Mb)
20.-22.4. 09 Determinační kurz Fytobentos 2009 kolektiv přednášejících přednášky
13.3. 09 Využití fluorescence při sledování kvality vod RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D., CCT PDF (1Mb)
13.2. 09 Zelené vláknité řasy Mgr. Lenka Caisová, BF JU PDF (4,3Mb)
16.1. 09 Základy určování rozsivek - přehled nejčastějších rodů a druhů RNDr. Marvan, Mgr. Franková-Kozáková  

2008      

12.12. 08 Obrněnky - ekologie, určování Doc. RNDr. Jiří Popovský, CSc.  
14.11. 08 Základy určování zooplanktonu pro algology RNDr. Marta Ilyová, Ph.D., SAV BA zrušeno
17.10. 08 Zelené kokální řasy v planktonu

Funkční skupiny fytoplanktonu

RNDr. Pavel Škaloud, Ph.D., PřF UK

Mgr. Rodan Geriš, Povodí Moravy

4Mb Škaloud

3,7Mb Geriš

9.6. 08 Determinační kurz ČAS SZU, CCT PDF pozvánka
30.5. 08 Krásnoočka Prof. RNDr. Hindák, DrSc., SAV  
25.4. 08 Penátní rozsivky II. - fytobentos Mgr. Veselá, PřF UK PDF 7Mb
2. - 3. 4. 08 Cyanobakterie 2008 CCT sborník
28.3. 08 Penátní rozsivky I. - fytoplankton RNDr. Marvan, LIMNI  
15.2. 08 Sinice a řasy v legislativě ČR pro pitnou a koupací vodu Mgr. Pumann, SZU Praha PDF 1,1Mb
18.1. 08 Centrické rozsivky RNDr. Houk, BU AVČR PDF 3,1Mb

2007      

14.12. 07 Toxické sinice a řasy ve vodárenství Mgr. Adamovský, CCT PDF 4,2Mb
30.11.07 Ekologie a určování zlativek RNDr. Němcová, PhD., PřF UK PDF 7,6Mb
5.10.07 Určování rozsivek z živého materiálu RNDr. Marvan, Mgr. Kozáková PDF 5,8Mb
15.6.07 Zelené řasy II. Bc. Caisová, BU AVČR PDF 4Mb
18.5.07 Zelené řasy I. - vláknité nevětvené Mgr. Šejnohová, CCT PDF 2,6Mb
25.- 27.4.07 Determinační kurz Fytobentos I. CCT PDF přednášky
20.4.07 Počítačové programy v algologii - FytoNet,Omnidia RNDr. Komárková, Bc. Veselá  
16.3. 07 Pikosinice - vegetační zákaly Prof. RNDr. Komárek, BU AVČR  
23.2. 07 Přineste problematické vzorky, možná poradíme II. (forma diskuse) RNDr. Marvan, Mgr. Šejnohová -
9.2. 07 Sinice vodních květů v ČR Mgr. Šejnohová, CCT PDF 600kb
26.1.07 Fluorescence vs. mikroskopický rozbor Mgr. Gregor, PhD., CCT PDF 500kb
12.1. 07 Nárostová společenstva řas ve vodních ekosystémech II. Mgr. Kozáková, PřF MU  

2006

24.11. 06 Nárostová společenstva řas ve vodních ekosystémech I. Bc. Veselá, PřF UK PDF 900kb
27.10. 06 Krásivky Mgr. Šťastný, PřF UK PDF 1,3Mb
6.10. 06 Chrysomonády s křemitými šupinami RNDr. Němcová, PhD., PřF UK PDF 1,6Mb
8.9. 06 Metody hodnocení kvantity fytoplanktonu Mgr. Šejnohová, CCT PDF 500kb
14.7. 06 Příprava Atlasu fytobentos pro web   náhled stránek
24.-25.5. 06 Cyanobakterie 2006 CCT sborník

 

Údaje o účastníkovi kurzu:

S vašimi údaji bude zacházeno jako s citlivými a důvěrnými údaji a bez vašeho souhlasu nebudou poskytnuty třetí osobě. Odesláním objednávky udělujete souhlas k jejich evidenci podle zákonem stanovených podmínek. Evidence nebude ani na internetovém serveru. aby nemohla být zneužita. Děkujeme za pochopení. Takto * označená pole je nutné vyplnit.


Instituce: *
Titul: Způsob uhrazení:*
Jméno: * Jsem student, důchodce, zaměstnanec CCT - ZDARMA
Příjmení: *   Moje první návštěva - ZDARMA
E-mail: *   Zaplatím na místě 300,-Kč/schůzka
Telefon: *   Mám permanentku - objednej zde

 

POZOR na vstupném lze výrazně ušetřit pomocí permanentek. Předplacených 10 vstupů lze čerpat individuálně

i při současném vstupu více zaměstnanců !!! (pozn. 1 vstup myšleno = 1osoba)

Roční permanentka - 10 vstupů za 2,5tis. Kč (úspora 50Kč za schůzku) objednej zde

 

Potvrzení o účasti  

Na vyžádání Vám vystavíme potvrzení o účasti na sérii schůzek nebo na konkrétní schůzce s daným tématem, kde bude uvedena ve stručnosti náplň, rozsah hodin přednášek a praxe, pořádající instituce a jméno přednášejícího.

Jestli-že máte zájem o potvrzení o účasti, prosím informujte mě předem o této skutečnosti níže v okně připomínek + uveďte své datum narození, aby bylo vystavené potvrzení platné.

A ještě něco. Napište, prosím připomínky a náměty, v jakém směru by se naše kurzy a přednášky mohly zlepšit.Děkujeme.
Někteří účastníci mají zájem spojit své možnosti a prostředky za společnou cestu autem. Vyjádři tedy svůj souhlas či nesouhlas s poskytnutím e-mailu nebo telefonu ostatním účastníkům pro případnou vzájemnou dohodu o společné dopravě.
Souhlas s poskytnutím e-mailu ano ne
Souhlas s poskytnutím telefonu ano ne

 

Přejeme vám krásný den a mnoho úspěchů nejen při určování. Před konáním kurzu budete obeslání informačním emailem se seznamem účastníků determinační schůzky s kontakty, aby jste mohli využít společné dopravy.

Těším se na setkání s Vámi!

RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D., lenka.sejnohova_ibot.cas.cz


Závazně se přihlašuji