Vážené kolegyně, kolegové,

srdečně Vás zveme jménem Botanického ústavu Akademie věd ČR v rámci Centra pro Biondikaci a Revitalizaci

(výzkumný projekt MŠMT ČR, IM6798593901) již na třetí ročník determinační akce:

 

Determinační kurz Fytobentos 2011

Téma letošního ročníku:

Implementace WFD a srovnání metodik v zemích EU

pozvánka v PDF na nástěnky (kdo má možnost pověsit kamkoliv, prosím ať pověsí:)))

 

Termín konání: 31.10.  – 2.11. 2011

Místo konání: Vyškovec, Bílé Karpaty, horská chata Jana

popis cesty

Odborný program (PDF 200Kb)

Závazná přihláška on-line

 

Kurzovné:

3 999,- Kč

zahrnuje: ubytování 2 noci horská chata Jana, 2 plné penze, odborný program přednášek a praktik, pronájmy mikroskopů, dataprojektor a ostatních zařízení, vystavení certifikátu, studijní materiál.

Kurz je akreditován KVVOZP

 

POZOR ! Uzávěrka přihlášek je pátek 30. 9. 2011

 

Odborný program - přehled:

Celkový rozsah akce je 22 hodin.

Akce začíná příjezdem 31.10.2011 večer a ubytováním, odborný program út 1.11.2011 celý den 2.11.2011 dopoledne a část odpoledne.

 

Program kurzu je rozdělen do dvou bloků.

Náplň kurzu:

První blok - přednášky: ekologie, taxonomie a morfologie sinic, zelených řas a rozsivek a k hlavnímu tématu kurzu - implementace WFD a srovnání metodik v zemích EU + konkrétní případy z praxe

 

Druhý blok – praktická část a diskuze: : určování sinic, řas a rozsivek za pomoci zpětné dataprojekce. Diskuze nad seznamem vybraných taxonů fytobentosu pro podklad pro novelizaci ČSN 75 7715 - s důrazem na dobrou determinovatelnost, úzkou ekologickou valenci, srovnat s charakteristikami bioindikací v zahraničí.

 

Cílem kurzu je:

Rozšířit znalosti o určování a ekologii fytobentosu – přednášky, praktika, vytvoření podkladů pro novelizaci ČSN 75 7715.

 

Novinka kurzu Fytobentos v roce 2011:

oficiálně tištěný sborník s přednáškami a obrazovým atlasem rodů a nejběžnějších druhů rozsivek

 

 

Pořadatelé akce:

Botanický ústav Akademie věd ČR - Centrum pro biondikace a revitalizace

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT)

Sdružení flos-aquae

Státní zdravotní ústav

 

Předchozí kurzy

- Determinační kurz Fytobentos 2007, Hynčice pod Sušinou, Jeseníky

- Determinační kurz Fytobentos 2009, Vyškovec Valmont, Bílé Karpaty