Vážené kolegyně, kolegové,

srdečně Vás zveme jménem Botanického ústavu Akademie věd ČR v rámci Centra pro Biondikaci a Revitalizaci

(výzkumný projekt MŠMT ČR, IM6798593901) již na druhý ročník determinační akce:

 

Determinační kurz Fytobentos 2009

Téma letošního ročníku:

práce s programem Omnidia pro hodnocení kvality vod podle fytobentosu

pozvánka v PDF na nástěnky (kdo má možnost pověsit kamkoliv, prosím ať pověsí:)))

Fotogalerie z akce

Přednášky ke stažení v PDF

Termín konání: 20. - 22. dubna 2009 Odborný program (PDF 200Kb)
Místo konání: Vyškovec, Bílé Karpaty - popis cesty Závazná přihláška on-line

 

Kurzovné:

3 999,- Kč

zahrnuje: ubytování 2 noci horská chata Valmont, 2 plné penze, odborný program přednášek a praktik, pronájmy mikroskopů, dataprojektor a ostatních zařízení, vystavení certifikátu, studijní materiál.

Kurz je akreditován KVVOZP 6ti body (rozhodnutí o přidělení, PDF 200Kb)

 

POZOR ! Uzávěrka přihlášek je pátek 10. 4. 2009

 

Odborný program - přehled:

Celkový rozsah akce je 22 hodin. Začíná se v pondělí 20.4. příjezdem na večeři:) a ubytováním. Večer proběhne společenská diskuze.

Program kurzu je rozdělen do dvou bloků.

První blok je tvořen přednáškami předních odborníků z České i Slovenské republiky v oboru na ekologii, taxonomii a morfologii sinic, zelených řas a rozsivek z Botanického ústavu Akademie věd ČR, z Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava, Karlovy, Masarykovy a Jihočeské Univerzity. Přednášky potrvají celé dopoledne v úterý 21.4., přičemž začnou v 9h. úvodní prezentací o současném stavu implementace Water Framework Directive (WFD) Evropské unie v České republice týkající se hodnocení kvality povrchových vod na základě různých parametrů se zaměřením na fytobentos (společenstvo sinic a řas na dně toků). Pozvání jsou také kolegové ze Slovenska, kteří Vás seznámí se stavem WFD v SR. V přednáškách se zaměříme na determinaci a ekologii hlavních taxonů fytobentosu, možnosti jeho kvantifikace (sonda BentoFluor) a na program Omnidia.

Druhý blok je praxe, které je věnován zbývající čas kurzu. Začíná 21.4. odpolední exkurzí, při které budou účastníci odebírat vzorky fytobentosu a následně je zpracovávat a určovat nejdříve tzv. prescreeningem za pomoci odborníků, kteří vedli přednášky. Mikroskopování probíhá stylem prohlížení vzorků řas a sinic na projekčním mikroskopu. K nalezeným organismům podávají lektoři krátký komentář. Během odpoledne 21.4. si účastníci ze vzorků za spolupráce přednášejících připraví  trvalé preparáty na určování rozsivek na následující den. Celé dopoledne 22.4. se budou účastníci věnovat určování rozsivek z trvalých preparátů (vyrobených při kurzu i dalších modelových), přičemž výsledky rozborů budou vkládat do programu Omnidia a výstupy si zkusí společně interpretovat. Kurz bude zakončen po obědě 22.4. ve 14h. předáním certifikátů.

 

Pořadatelé akce:

Botanický ústav Akademie věd ČR - Centrum pro biondikace a revitalizace

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT)

Sdružení flos-aquae

Státní zdravotní ústav

 

Předchozí kurzy - Determinační kurz Fytobentos 2007, Hynčice pod Sušinou, Jeseníky