Soubory ke stažení

 

Determinační kurz Fytobentos 2011

Přednášky ke stažení:

 

Fidlerová, D., Hlúbiková, D.: Hodnotenie ekologického stavu tokov Slovenska prostredníctvom fytobentosu (PDF 1,1 Mb)

 

Fránková, M.: Řasová flóra pramenišť moravsko – slovenského pomezí (PDF 12,4 Mb)

 

Fránková, M.: Sinice a řasy Bílých Karpat (PDF 3,36 Mb)

 

Fránková, M.: CHKO Bílé Karpaty (PDF 2,79)

 

Geriš, R.: Fytobentos stojatých vod (PDF 3,87 Mb)

 

Marvan, P., Opatřilová, L., Fránková, M.: Hodnocení ekologického stavu toků podle fytobentosu u nás a jinde v Evropě (PDF 1Mb)

Uher, B.: Vybrané nárastové sinice a riasy v referenčných tokoch Slovenska so zreteľom na ich rozlišovacie znaky (PDF 8,66 Mb)

 

 

Determinační kurz Fytobentos 2009

Stáhnutí jednotlivých přednášek - řazeno dle pořadí v odborném programu

Maršálek, B. (BU AV ČR Brno): Úvodní slovo. (PDF 100Kb)

Marvan, P. (Limni s.ro.): Současný stav využití fytobentosu v biomonitoringu a Water Framework Directive v České republice (požadované metriky hodnocení u nás a v EU). (PDF 300Kb)

Maršálková, E. (BU AV ČR Brno): Fluorescenční kvantifikace fytobentosu pomocí sondy BentoFluor. (PDF 300Kb)

Hlúbiková, D., Makovinská, J. (VUVH Bratislava): Metodika hodnotenia ekologického stavu vod na Slovensku podla fytobentosu v bsp;ekologického stavu vôd na Slovensku podľa fytobentosu v zmysle RSV. (800Kb)

Makovinská, J., De Hoog, C. (VUVH Bratislava): Meranie biomasy fytobentosu v Dunaji a jeho prítokoch. (PDF 1,2Mb)

Veselá, J., Šejnohová, L. (PřF UK, BU AV ČR): Program Omnidia - hodnocení kvality vod podle rozsivek fytobentosu; jak program pracuje, vstupní data, výstupy typy indexů, interpretace výsledků. (400Kb)

Uher, B. (PřF MU): Sinice fytobentosu. (PDF 2,4Mb)

Caisová, L. JU ČB, BU AV ČR Třeboň): Ruduchy a zelené vláknité řasy ve fytobentosu. (PDF 3,4Mb)

Veselá, J. (PřF UK): Rozsivky oligotrofních lokalit. (600Kb)

Marvan, P. (Limni s.ro.): Rozsivky eutrofních lokalit. (0,9Mb)

 

Determinační kurz Fytobentos 2007

informace o determinačním kurzu Fytobentos2007

Stáhnutí jednotlivých přednášek - řazeno dle pořadí v odborném programu

Maršálek, B., Leontovyčová, D. - Implementace WFD v ČR (1,5Mb)

Marvan, P. - Indexy trofie a saprobity v ČR a ostatních zemích EU (0,5Mb)

Šejnohová, L. - Výběr substrátu při odběru fytobentosu (0,3Mb)

Caisová, L. - Přehled zelených vláknitých řas (4Mb)

Marvan, P. - Problematika synonym u rozsivek (1Mb)

Kozáková, M. - Řasy eutrofních vod (1Mb)

Veselá, J. - Oligotrofní zástupci rozsivek (1Mb)

 

Mohlo by Vás v této souvislosti také zajímat:

Determinační semináře CCT - přednášky ke stažení